Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Ιδιωτική εταιρία διεκπεραίωσης αιτήσεων διορισμού
σε Δημόσιους φορείς

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

40

Στην τιμή για την Αίτηση ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ περιλαμβάνονται:

  • H συμπλήρωση και υποβολή της αίτησης Αναπηρωτών 2022 – 2023
  •   Η συγκέντρωση των εγγράφων που απαιτούνται.
  •   Το κόστος της ταχυδρομικής αποστολή αν απαιτείται .
  • Η ηλεκτρονική αποστολή των εγγράφων και των δικαιολογητικών στον ανάλογο φορέα.(ΔΥΠΑ -ΔΙΕΚ-ΙΝΕΔΙΒΙΜ-ΟΠΣΥΔ κλπ)
Κατηγορία: