Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Ιδιωτική εταιρία διεκπεραίωσης αιτήσεων διορισμού
σε Δημόσιους φορείς

ΑΣΕΠ

30

Στην τιμή για την Αίτηση ΑΣΕΠ περιλαμβάνονται:

  •   H συμπλήρωση και υποβολή της αίτησης.
  •   Το κόστος παραβόλου 3€.
  •   Η συγκέντρωση των εγγράφων που απαιτούνται.
  •   Το κόστος της ταχυδρομικής αποστολή αν απαιτείται .
  •   Η ηλεκτρονική αποστολή των εγγράφων και των δικαιολογητικών στον φορέα.
Κατηγορία:
ΑΣΕΠ

Προκύρηξη Α, Προκύρηξη Β, Προκύρηξη Γ